Akıllı ve Güvenli
Şehirler

“Akıllı ve Güvenli Şehirler” kaynakların verimli ve güvenli yönetilmesi amacıyla şehrin faaliyetlerinin dijital teknolojiler çerçevesinde tasarlanması olarak tanımlanabilir.

Bu kapsamda “Görüntü işleme” ve “Nesnelerin interneti” teknolojilerinin kullanıldığı ürünlerimizi şehirlerin kullanımına sunuyoruz.

Tanıtım Videosu

Akıllı ve Güvenli Şehirler
ORBIT, Sahada bulunan tüm görüntüleme ve kayıt sistemlerinin kullanıcı yetkileri dahilinde tek bir çatı altında ve entegre şekilde çalışmasını sağlayan platform bağımsız video yönetim sistemidir.
Detaylı Bilgi
Tanıtım Videosu
EYEMINER, görüntüleme sistemlerinden alınan veriler için tasarlanmış, sahadan gelen görüntülerin eş zamanlı olarak analiz edildiği, donanım bağımsız yapay zeka destekli video analiz sistemidir.
Detaylı Bilgi
Tanıtım Videosu
Örnek Video
HARMONİ, sahadaki cihazlardan toplanan verilerin ölçülebilmesi, izlenmesi, görselleştirilmesi ve analiz edilmesini sağlayan bütünleşik IOT platformudur.
Detaylı Bilgi
Tanıtım Videosu

Sistem Yönetim
Yazılımları

HAVELSAN hem açık kaynak ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmakta hem de kurum ve şirketlerin açık kaynak geçişlerinde önemli bir görev üstlenmektedir.

Sistem yönetim yazılımları hayata geçirilmekte, varolan açık kaynak projelere destek verilmektedir. Geliştirdiğimiz sunucu/istemci yönetim yazılımı Liman ve ver tabanı yönetim yazılımı Odak kullanılmaktadır.
ODAK, açık kaynak alt yapılar üzerinde çalışan kurumsal veritabanlarının, güvenli ve kararlı şekilde tek bir platform üzerinden yönetimini sağlar.
Liman Merkezi Yönetim Sistemi (MYS), Bilgi Teknolojileri (BT) süreçlerinde bulunan bütün bileşenleri uzaktan, kararlı, güvenli ve genişletilebilir yöntemler ile merkezi olarak yönetmeyi sağlayan bir yönetim sistemidir.
Eksen, kurum ve kuruluşların yabancı ürünlere ödediği lisans maliyetlerinin sıfırlanması ve yurtdışı bağımlılıklarının azaltılması için geliştirilmiş yazılım geliştirme altyapısıdır.
Data Plato, sürükle bırak arayüzlerle kod gerektirmeyen, entegre; iş zekası, senaryo motoru  ve makine öğrenmesi bileşenlerinin bir arada olduğu analitik platformudur.

Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm uygulamaları, kurum ve kuruluşlarda geleneksel iş yapma şeklinin teknolojinin sunduğu olanakların yardımı ile kültürel değişime imkan sağlamaktadır.

Kaynak tasarrufu yanında hizmet kalitesinde önemli artışlar sağlayarak hem kurumsal hem de toplumsal düzeyde katma değer yaratan uygulamalar olarak görülmektedir.
HAVELSAN KOVAN kamu kurumları, askeri kurumlar ve özel sektör için geliştirilen kurum içi iş süreçlerinin bütünleşik bir sistem altında güvenilir, kolay ve izlenebilir olarak sağlandığı Yeni Nesil İş Yönetim Sistemidir.
DOKU, NATO Kodlandırma Sistemi esaslarına uygun olarak malzemelerin kodlandırılması, teknik özelliklerinin tanımlanması, üretici ve temin kaynaklarının takibi ile malzemelerin standardizasyonu için ortak bir dil oluşturulmasını sağlar.
EVRAKA, kurumların iç yönergelere ve yönetmeliklere uygun olarak belge üretmesini ve belgelerin üretimden tasfiyesine kadar tüm süreçlerini yönetmesini sağlayan; web tabanlı kolay yapılandırılabilir, elektronik ve mobil imza destekli bir elektronik doküman ve belge yönetim sistemidir.

Diyalog

Diyalog
HAVELSAN Diyalog, kurulumu ve yönetimi kolay, güvenli, yüksek kalitede görüntülü ve sesli görüşme imkanı sağlayan, tamamen yerli bir video konferans sistemidir.

Drive

Drive
HAVELSAN Drive bir güvenli dosya depolama ve paylaşım platformudur. Platform, kullanıcıların çeşitli dosyaları kendi sunucularında saklamalarına, tüm mobil cihaz ve bilgisayarlardan erişmelerine ve bunları insanlarla paylaşmalarına izin vermektedir.

Siber Güvenlik

Küresel siber saldırı tehditleri hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. HAVELSAN olarak ülke güvenliğini sağlamak amacıyla siber güvenlik çözümleri üretiyoruz.

Siber güvenlik, bilgisayarları, sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları ve verileri kötü niyetli saldırılara karşı korumayı amaçlamaktadır. Bilgi teknolojisi güvenliği veya elektronik bilgi güvenliği olarak da bilinir. Bu terim, iş dünyasından mobil bilişime kadar çeşitli bağlamlarda geçerlidir.

Kalkan

Kalkan

Yüzde yüz milli imkanlar ile geliştirilmiş ve çok yüksek seviye ağ trafikleri için yük dengeleme sağlayan, siber saldırı hedeflerinin başında yer alan web uygulamalarına yönelik saldırıları tespit edip engelleyebilen Yük Dengeleme/Web Uygulama Güvenlik Duvarı ürünüdür.

Bariyer

Kurum dışına izinsiz veri çıkışının önlenmesi, belirlenen engelleme kurallarına uygun olarak bilgi güvenliğinin sağlanması, verinin olması gereken yerde bulunduğu ve doğru kullanıcılar tarafından erişildiğinin denetlenmesi ve kontrol edilmesine imkan sağlayan PARDUS ile uyumlu yerli bir veri sızıntısı önleme (Data Leakage Prevention – DLP) ürünüdür.

Data Flow X

Data Flow X, savunma, güvenlik, enerji, dağıtım şebekeleri, finans kurumları ve hassas veri barındıran izole ağlara sahip olan kurum ve işletmelerin ağlar arası veri aktarımı ihtiyacını karşılamak üzere modüler yapıda geliştirilmiş Yeni Nesil Veri Diyotudur.

Farklı güvenlik seviyesindeki ağların kesiştiği noktalarda tek yönlü veri iletimini garanti ederek, yüksek güvenlikli ağdaki hassas verilerin düşük güvenlikli ağlara geçmesini engellemektedir.
© Tüm Hakları Saklıdır. HAVELSAN A.Ş.
Made by Brandplan*